Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Завърши IV Фолклорен фестивал "Жива вода"
Wednesday, 19 June 2013 13:41
There are no translations available.

   На 15 и 16 юни близо 1000 самодейци от Монтана до Балчик представиха на сцената на Фолклорния фестивал "Жива вода" в Каран Върбовка автентични песни, танци и обичаи. Организатори са Община Две могили и НЧ "Развитие 1908" - с. Каран Върбовка. Четвъртото издание на  фестивала беше открито от кмета на Община Две могили г-н Николай Христов. В първия конкурсен ден се изявиха участници над 35 години в 11 категории, които бяха оценявани от жури в състав Богдан Донев, доц. Пелагия Векилова, Вяра Косева и Данка Рачева. Призът за най-добро цялостно представяне спечели сдружение "Клуб на пенсионера", с. Карайсен.
В неделя 16 юни  над 100 деца и младежи участваха във второто издание на Младежкия фолклорен фестивал "Жива вода". Публиката имаше удоволствието да се наслади на талантливите изпълнения на младите дарования на България. Призът за най-добро цялостно представяне спечели Фолклорна формация "Торлашки напеви" - гр. Монтана. Специалната награда на журито отиде при Общински детски комплекс "Д-р Димитър Пангелов" - гр. Две могили, а специалната награда на читалището в Каран Върбовка получи 6-годишната Мария Въртикъщова от с. Иванча. Жури на втория фестивален ден бяха Станимир Иванов, Богдан Донев, доц. Пелагия Векилова и Вяра Косева.

Read more...
 
Изтича срока за плащане на на първа вноска на местните данъци и такси
Thursday, 06 June 2013 06:43
There are no translations available.   Община Две могили уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че на 30.06.2013 г. изтича срока за плащане на първа вноска  за текущата година, както следва:
-Данък върху недвижимите имоти
-Такса битови отпадъци
-Данък върху превозните средства
      Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 
Заключителна пресконференция по Проект „Учим докато работим”
Wednesday, 05 June 2013 12:24
There are no translations available.

   На 05.06.2013 г. (сряда) от 10.00 ч. в конферентната зала на Община Две могили се проведе заключителна пресконференция по Проект „Учим докато работим”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-25-12/17.02.2012г., приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5 „Транснационално и меджурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. 
Заповед 281 на Кмета на Община Две могили
Wednesday, 05 June 2013 11:51
There are no translations available.


 
Заключителна пресконференция по Проект „Партньорство за просперитет”
Tuesday, 04 June 2013 11:23
There are no translations available.


   На 05.06.2013 г. от 11.00 часа в конферентната зала на Община Две могили ще се проведе заключителна пресконференция на Проекта „Партньорство за просперитет”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОП „АК”), съфинансирана от ЕС чрез Европейски Социален Фонд, регистрационен номер на договора № А 10-13-6/06.03.2012 г.
 
<< Start < Prev 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Next > End >>

Page 237 of 290
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.