Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Dve Mogili Municipality
Проект "Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили"
Monday, 22 July 2013 11:23
There are no translations available.   На 27.05.2013 г. се сключи договор № А12-22-87/27.05.2013 г. между Община Две могили и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 на стойност 76 117,34 лева с продължителност на проекта 12 месеца.
   Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските служители в Община Две могили за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
   Целевата група по проекта е общинска администарция Две могили. 
Покана за двадесет и осмо заседание на Общински съвет - Две могили
Friday, 19 July 2013 12:53
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и осмото заседание, което ще се проведе от 15.00 часа на 26.07.2013 година (петък), в конферентната зала на хотел „Балкан”, град Габрово.

 
Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
Tuesday, 16 July 2013 05:23
There are no translations available.

   На 19.07.2013 г. (петък) от 09.00 ч. в Клуба на Интелектуалеца (сградата на БКС) в гр. Две могили ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.


 
Публична покана за избор на изпълнители на СМР
Friday, 12 July 2013 13:49
There are no translations available.

Read more...
 
Работна среща в гр. Колин, Чехия
Monday, 08 July 2013 13:54
There are no translations available.


РАБОТНА СРЕЩА В ГР.  КОЛИН, ЧЕХИЯ

по Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с договор
№ LLP-2012 COM-MP-055 по Секторна програма „Коменски” за многостранно училищно партньорство на Програмата ”Учене през целия живот”
при ЦРЧР, гр. София

29.06.2013 г. – 04.07.2013 г.

Пълният текст на съобщението може да видите тук.

 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 212 of 266
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.