Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/558981____________________________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/435357________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/94833631______________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/252655__________________________________________________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945590__________________________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/401547___________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/488888___________________________________.____________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/19420722______________________________________________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534344_______________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/546127_________________________________._______________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/738058_____________________________________.____________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/610507__________________________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/779669___________________.____.____._____________________________.____________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/226617________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/937240______________________________.___________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207940100_______________________________________.____.____.______________________________1919..jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/244305_____________________________________3______________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/22483215_______________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/966766___________________.___________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/603640____________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/620999_________________.____._____________.___.____________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/738909_____.__.__._________________1902.___._________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654479_____.__.__._________________1914.___._______________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/362298_____._______________1927.___.___________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/296875_____.____.___________1928.___._______________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/897579___________________.___________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/914718______________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/944958__________________________________________________.___________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/690460________________________________________________________._________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/816940_______________________________________________._____________.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/749621____________________________._________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/133370________________________________.______________._____________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/739898___________________._______________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/828063_____._________________.___.____________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/16915812_________________________________________________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/307092________________________.____________________2020..jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/230874___________________________.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/466503_______________________________________3.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/715811___________________________________________________________.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38

ПОКАНА
04 Април 2013


 
ПОКАНА
02 Април 2013

продължава...
 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на частни имоти
01 Април 2013


продължава...
 
Публична покана за доставка на рекламни материали
22 Март 2013

продължава...
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
22 Март 2013

У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г., Община Две могили уведомява всички заинтересовани граждани за следното:
•    До 11.04.2013 г (четвъртък)вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (www.cik.bg /Решение №2152-НС/14.03.2013-Приложение № 24), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до Кмета на Община Две могили /кметство по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя,единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес;
•    Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (www.cik.bg /Решение №2152-НС/14.03.2013-Приложение № 20), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 27 април 2013 г. включително;
•    Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (www.cik.bg /Решение№ 2152-НС/14.03.2013-Приложение № 15) се приемат до 04.05.2013 г. включително.
Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в общината на бул. „България” № 84 всеки работен ден от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч.
Информация и справки по избирателни списъци – в ЦУИГ и на тел. 08141 / 2130.


 
<< Начало < Предишна 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Следваща > Край >>

Страница 226 от 273

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.