Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Обява
Tuesday, 30 March 2021 13:42
There are no translations available.

 
Съобщение
Monday, 29 March 2021 14:07
There are no translations available.

   В резултат от високата заболеваемост от COVID-19,  на 30.03.2021 г.  /вторник/ се отлагат  скрининговите  прегледи от  медицинските специалисти /кардиолог и съдов хирург/ от УМБАЛ „Медика”

 
Съобщение
Friday, 26 March 2021 09:12
There are no translations available.

 
Резултати от проведен конкурс
Friday, 26 March 2021 12:45
There are no translations available.

 
Обявление
Thursday, 25 March 2021 08:28
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 241 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изменение на плана на с. Могилино, община Две могили, в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV-194 и УПИ V-194 от кв. 20 по подробния устройствен план на с. Могилино, община Две могили,

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 280
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.