Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Допуснати кандидати до конкурс за избор на управител на "Черни лом 2008" ЕООД - гр.Две могили
Thursday, 12 July 2012 13:22
There are no translations available.


 
Проектиране, отпечатване и доставяне на информационни брошури по проекти финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”
Wednesday, 11 July 2012 13:33
There are no translations available.


Read more...
 
Покана за извънредно заседание
Wednesday, 04 July 2012 14:09
There are no translations available.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на шестдесет и единадесетото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 10.00 часа на 11.07.2012 година (сряда), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Рехабилитация на общинска пътна мрежа
Thursday, 05 July 2012 07:51
There are no translations available.

Read more...
 
Доставка чрез лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Две могили
Wednesday, 04 July 2012 08:10
There are no translations available.

Read more...
 
<< Start < Prev 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Next > End >>

Page 227 of 251
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.