Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Заповед за определяне на изпълнител
Thursday, 10 October 2013 13:30
There are no translations available.


 
Стартира Програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица” – 2013 г.
Tuesday, 08 October 2013 11:10
There are no translations available.

   От 09 октомври  2013 г. от 8,00 до 17,00 часа – всеки делничен  ден ще се раздават хранителни продукти във временния склад на БЧК намиращ се в ОП „Обществена хранене”- гр. Две могили. Целевите помощи в населените места на общината ще се раздават в кметството на съответното село.
   През първия транш всеки бенефициент, включен в програмата, ще получи срещу подпис и документ за самоличност общо 25, 150 кг от 10 вида хранителни продукти: ориз – 3 кг; брашно – 4 кг; захар – 5 кг; олио – 5 л; зрял фасул – 1 кг; леща – 2 кг; конфитюр – 2 кг; пчелен мед – 1,5 кг; вафли – 0,900 кг; картофено пюре-0,750кг.
   Право да получат хуманитарна помощ имат 628 лица от следните категории:
- лица, получавали целеви помощи за отопление от държавата, за отоплителен сезон 2012/2013 г.;
-  лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. и чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.;
- неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;
 - лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;
- семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;
- лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“;
- лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
- ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 година.


 
Обръщение на кмета на Община Две могили по случай Международния ден на възрастните хора
Tuesday, 01 October 2013 05:45
There are no translations available.

    Уважаеми дами и господа, 

Приемете моите най-сърдечни поздравления и благопожелания по повод 1-ви октомври – Международния ден на възрастните хора!
На този ден отдаваме почит и заслужено признание на вас, нашите родители, баби и дядовци, на дълголетието и  мъдростта. В днешния забързан и динамичен свят вие сте примера, чрез който поколенията получават смисъла на познанието за търпение, упоритост, честност и отговорност.
Обръщам се към вас като към хора, които продължават да участват активно в обществения живот и ви благодаря за вашата всеотдайност и принос за развитието на общината. Гордея се с неуморния ви дух, енергия и желание за пълноценен живот.
       От името на ръководството на Община Две могили и лично от свое име ви пожелавам да сте живи, здрави и активни още много години!
        Честит празник!

        Николай Христов

Кмет на Община Две могили

 
Паметка за оцеляване при тежки зимни условия
Tuesday, 01 October 2013 13:39
There are no translations available.

Read more...
 
Изтича срока за плащане на местните данъци и такси
Monday, 30 September 2013 08:29
There are no translations available.


   Община Две могили уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че на 31.10.2013 г. изтича срока за плащане на местните данъци и такси за текущата година, както следва:
-Данък върху недвижимите имоти
-Такса битови отпадъци
-Данък върху превозните средства
  Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.
На всички лица не заплатили данъчните си задължения ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията.

 
<< Start < Prev 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Next > End >>

Page 221 of 281
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.