Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Еднодневна екскурзия до гр. Плевен
Friday, 12 October 2012 05:58
There are no translations available.

    На 06.10.2012 г. за потребителите на ЦОП- Две могили беше организирана еднодневна екскурзия до гр. Плевен. Децата с интерес разгледаха историческите забележителности. Посетиха символа на гр.Плевен- паметник „ Плевенска епопея“, където се запознаха с историческите събития от 1877г. и почетоха паметта на загиналите в боевете при гр. Плевен в Мавзолея „ Свети Георги Победоносец“.
    Следобед децата имаха възможност да се разходят и да видят езерото, зоопарка и други интересни обекти в парк „ Кайлъка“.

Read more...
 
Заповеди за комисии по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за селищата от Община Две могили
Thursday, 11 October 2012 14:12
There are no translations available.

Заповедите може да изтеглите от тук.

 
Изтича срока за плащане на втората вноска на местни данъци и такси
Tuesday, 09 October 2012 13:29
There are no translations available.

Уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че на 31.10.2012 г. изтича срока за плащане на втората вноска
-Данък върху недвижимите имоти
- Такса битови отпадъци
-Данък върху превозните средства Втора вноска   - от  01.07.2012 г. -  до  31.10.2012 г.

 Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
На всички лица незаплатили данъчните си задължения от минали години ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията.

Извършват се и текущи проверки ни лицата подали данъчни декларации за освобождаване от такса битови отпадъци във връзка с Наредба № 5 на Общински съвет Две могили.

 
Зимно поддържане на общинска пътна мрежа
Tuesday, 09 October 2012 00:00
There are no translations available.

Поканата е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9007277.

Пълното обявление може да изтеглите от тук.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

 

 
Заповед за класиране
Friday, 05 October 2012 12:33
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 219 of 251
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.