Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Покана за обществено обсъждане
Friday, 20 July 2012 06:24
There are no translations available.


 
Покана
Thursday, 19 July 2012 13:56
There are no translations available.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на дванадесетото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 20.07.2012 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Wednesday, 18 July 2012 14:22
There are no translations available.

Read more...
 
Избор на консултант за управление на изпълнението и отчитането на дейностите по проекти №18/321/01045/12.09.2011 г. и №18/322/00514/26.07.2011 г.
Tuesday, 17 July 2012 00:00
There are no translations available.

Read more...
 
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем
Wednesday, 18 July 2012 14:17
There are no translations available.

Read more...
 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 217 of 242
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.