Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Изработване на Подробен устройствен план в землището на с. Могилино
Monday, 16 December 2013 13:08
There are no translations available.

   Общинска администрация гр. Две могили, отдел УТ, съгласно чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с решение №513, взето с протокол №32/29.11.2013г. Общински съвет - Две могили разрешава изработване на Подробен устройствен план на ПИ 000187 в землището на с. Могилино, за кариера за  добив на строителни материали от находище „Могилино”.

Read more...
 
Покана за тридесет и третото заседание на Общински съвет - Две могили
Friday, 13 December 2013 13:54
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на тридесет и третото заседание, което ще се проведе от 11.00 часа на 20.12.2013 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Friday, 06 December 2013 00:00
There are no translations available.

Read more...
 
Ден на Унгария
Monday, 09 December 2013 11:22
There are no translations available.

Read more...
 
Съобщение
Tuesday, 03 December 2013 15:00
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 216 of 281
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.