Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Зимно поддържане на общинска пътна мрежа
Tuesday, 09 October 2012 00:00
There are no translations available.

Поканата е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9007277.

Пълното обявление може да изтеглите от тук.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

 

 
Изтича срока за плащане на втората вноска на местни данъци и такси
Tuesday, 09 October 2012 13:29
There are no translations available.

Уведомява всички граждани и фирми плащащи данъчните си задължения по Закона за местните данъци и такси, че на 31.10.2012 г. изтича срока за плащане на втората вноска
-Данък върху недвижимите имоти
- Такса битови отпадъци
-Данък върху превозните средства Втора вноска   - от  01.07.2012 г. -  до  31.10.2012 г.

 Невнесените в определените срокове данъци и такси, както и тези от минали години се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
На всички лица незаплатили данъчните си задължения от минали години ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията.

Извършват се и текущи проверки ни лицата подали данъчни декларации за освобождаване от такса битови отпадъци във връзка с Наредба № 5 на Общински съвет Две могили.

 
Заповед
Thursday, 04 October 2012 12:20
There are no translations available.

Read more...
 
Заповед за класиране
Friday, 05 October 2012 12:33
There are no translations available.


 
Ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа – Две могили
Monday, 01 October 2012 12:50
There are no translations available.

  

   На 27.09.2012 г. се проведе Ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа – Две могили.
   Центърът беше посетен от Д- р Андриан Райков – зам. областен управител на област Русе, г- жа Кремена Любенова – зам. кмет на община Две могили, експерти от областна администрация , РДСП – гр. Русе и ДСП – гр. Две могили.
   На срещата посетителите бяха запознати с дейността на Центъра като държавно- делегирана дейност. Обсъдени бяха социалните услуги, предоставяни от специалистите, както и проблемите, съпътстващи работата на екипа. 

 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 215 of 246
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.