Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Работна среща в гр.Измит, Турция
Wednesday, 16 April 2014 12:12
There are no translations available.

Read more...
 
Публична покана за определяне на изпълнител на обществена поръчка
Monday, 14 April 2014 14:37
There are no translations available.

Read more...
 
Заповед за забрана паленето на огън
There are no translations available.

Read more...
 
Публична покана за определяне на изпълнител на обществена поръчка
Monday, 14 April 2014 14:28
There are no translations available.

Read more...
 
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2014
Thursday, 10 April 2014 12:36
There are no translations available.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2014

   Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., Община Две могили уведомява, че до 14.04.2014 г (понеделник) вкл. гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец (www.cik.bg/euro_2014/Prilojenie_13.doc) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.
   •До 04.05.2014 г. (неделя) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (www.cik.bg/euro_2014/Prilojenie_19.doc), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс– 08181/22-54 или електронна форма до Кмета на Община Две могили This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.
   В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
  •Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (www.cik.bg/euro_2014/Prilojenie_16.doc), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 10 май 2014 г. включително.
   •Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (www.cik.bg/euro_2014/Prilojenie_11.doc) се приемат до 17.05.2014 г. включително.
Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в ГРАО в сградата на общината на бул. „България” № 84 всеки работен ден от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци 08141/21-30.

 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 215 of 290
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.