Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Покана за заседание на Общински съвет - Две могили
Friday, 16 November 2012 14:24
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на осемнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 23.11.2012 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
Friday, 16 November 2012 12:27
There are no translations available.

Read more...
 
ЦДГ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Две могили започна работа по проекта " The Mole and the Queen "
Tuesday, 13 November 2012 12:01
There are no translations available.

             ЦДГ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Две могили започна работа по проекта " The Mole and the Queen " по секторна програма Коменски, който цели да въведе, реализира и оцени нови важни идеи, които да повишат качеството на преподаването, дидактиката, методологиите в нашите училища и детски градини, да развие по-добре социалната интеграция.
            Проектът е одобрен от Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София и е за многостранно училищно партньорство по Програмата „Учене през целия живот”,  на стойност 20 000 евро.
    Начало на проекта : 01.08.2012 г.
    Край на проекта:      31.07.2014 г.
    Партньори по проекта са училища и детски градини от: Чехия – координатор по проекта, България, Унгария, Исландия, Словакия и Турция.

Read more...
 
18 ноември - Световен ден за възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия
Thursday, 15 November 2012 11:16
There are no translations available.


 
Обучение по стратегическо планиране на служители от общинска администрация и общински съветници по Проект "Партньорство за просперитет"
Thursday, 08 November 2012 15:15
There are no translations available.


Read more...
 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 211 of 246
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.