Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Галаконцерт в ЦДГ 30.05.2014 г.
Saturday, 31 May 2014 10:33
There are no translations available.

Read more...
 
Приключи проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили”
Wednesday, 28 May 2014 13:10
There are no translations available.


   На 27.05.2014 г. приключи проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-87/27.05.2013 г., сключен  между Община Две могили и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, със стойност на проекта 76 117,34 лв.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

- Обучени 125 служители на общинска администрация;
- Повишен капацитет на 125 лица от общинска администрация;
- 125 служителя успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
- Организирани две пресконференции (начална и заключителна);
- Изработени 200 информационни брошури;
- Изработена временна информационна табела.


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Friday, 23 May 2014 11:26
There are no translations available.


Read more...
 
Покана за тридесет и деветото заседание на Общински съвет - Две могили
Friday, 23 May 2014 11:40
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на тридесет и деветото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.05.2014 година (петък), в конферентната зала на Община Две могилил.

 
Нощ на музеите
Tuesday, 20 May 2014 00:00
There are no translations available.

   На 17.05. (събота), в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Две могили се проведе „Нощ на музеите”. Археологът Димитър Чернаков от Регионален исторически музей – Русе представи мултимедийна презентация на откритията от разкопките при селищна могила край село Бъзовец, а гостите можеха да видят изложбена експозиция на част от предметите. Сред посетителите бяха ученици от ПГСС „К. А. Тимирязев”, които имаха възможност след презентацията да научат нови неща за фолклора, бита, историята и културата на селищатата по поречието на р. Русенски Лом с прожекцията на филма „Невидяното поломие”, която също се осъществи в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Две могили.
   Изложбената експозиция с ценни културно – исторически предмети, намерени при селищна могила край село Бъзовец може да бъде посетена до 21.05.2014г. във всеки работен ден в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Две могили от 9.00 ч до 17.00 ч.


 
<< Start < Prev 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Next > End >>

Page 211 of 290
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.