Община Две могили

+ - =

Dve Mogili Municipality
Покана за тридесет и петото заседание на Общински съвет – Две могили
Friday, 16 February 2018 12:03
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на тридесет и петото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 23.02.2018 година (петък), в сградата на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница, Община Две могили.

 
Публичен търг с явно наддаване
Friday, 16 February 2018 08:14
There are no translations available.


Read more...
 
Пещера „Орлова чука”
Friday, 09 February 2018 12:31
There are no translations available.

   Международен екип от експерти по прилепи, воден от алпиниста Боян Петров, извърши мониторинг на зимуващите прилепи в пещера Орлова чука, намираща се в землището на с. Пепелина, община Две могили. Установени бяха 7 вида прилепи с обща численост над 7000 екземпляра. След обработка на всички събрани данни, наблюдението ще стане част от базата на Националната система за мониторинг състоянието на биологичното разнообразие в България.

   Посещението в пещерата беше извършено след съгласуване с РИОСВ-Русе и се основава на Разрешително за работа със защитени видове, издадено от МОСВ.

   Напомняме, че по силата на Заповед № РД-663/21.08.2017г. на МОСВ, пещера Орлова чука е затворена за туристически посещения всяка година от 1 ноември до 1 април с цел осигуряване спокойствие на зимуващите многохилядни колонии с прилепи.
   След края на мониторинга, изследователския екип беше приет от кмета на община Две могили Божидар Борисов. На срещата бяха обсъдени различни инициативи свързани, с бъдещото управление на пещерата като защитена природна забележителност и прилепно местообитание със световна значимост. Уговорени бяха и форми на сътрудничество между община Две могили и Националния природонаучен музей към БАН с цел опазване качествата на обекта и привличане на повече туристи през летния сезон.


 
14 - февруари
Wednesday, 14 February 2018 12:48
There are no translations available.


 
Покана
Friday, 09 February 2018 09:56
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 172
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.