Община Две могили

+ - =

Кампания за събиране на местните данъци и такси за 2017 г.
16 Юни 2017

   Община Две могили уведомява всички граждани и фирми-данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че на 30 ЮНИ изтича срока за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.
   Местата за плащане са:
  1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, находящи се в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили, бул. „България” № 84.
   2. В касовите салони в кметствата на Община Две могили.
   3. В офисите на Изипей АД.
   4. В клоновете на „Български пощи”
   5. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:

БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF

Кодове за плащане:


Данък върху недвижимите имоти     - 442100
Данък върху превозните средства  - 442300
Такса битови отпадъци                   - 442400

 
Покана за двадесет и седмото заседание на VII - мия Общински съвет - Две могили
16 Юни 2017

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на двадесет и седмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 23.06.2017 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Уведомителни писма за предстоящо третиране с хербицид
16 Юни 2017

Уведомителните писма за предстоящо третиране с хербицид може да видите тук.

 
Официално посещение в град Биелск Подласки, Република Полша
14 Юни 2017


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 205
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.