Община Две могили

+ - =

Галаконцерт в ЦДГ 30.05.2014 г.
31 Май 2014

продължава...
 
Приключи проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили”
28 Май 2014


   На 27.05.2014 г. приключи проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили” по договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-87/27.05.2013 г., сключен  между Община Две могили и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, със стойност на проекта 76 117,34 лв.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

- Обучени 125 служители на общинска администрация;
- Повишен капацитет на 125 лица от общинска администрация;
- 125 служителя успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
- Организирани две пресконференции (начална и заключителна);
- Изработени 200 информационни брошури;
- Изработена временна информационна табела.


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Покана за тридесет и деветото заседание на Общински съвет - Две могили
23 Май 2014

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на тридесет и деветото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.05.2014 година (петък), в конферентната зала на Община Две могилил.

 
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
23 Май 2014


продължава...
 
<< Начало < Предишна 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Следваща > Край >>

Страница 263 от 362

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.