Община Две могили

+ - =

Архив новини и събития
Център за обществена подкрепа ще има Две могили
Vineri, 10 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     „Център за обществена подкрепа” ще започне работа в община Две могили по одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”.Центърът ще се помещава на бул.»България»-№ 69 в Две могили и ще стартира в началото на октомври.

     Услугата ще се предоставя с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Центърът за обществена подкрепа ще насочи усилията си към социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви; и др. Капацитетът на ЦОП в Две могили е  50 деца в риск и семействата им.

     За нуждите на потребителите е предвидено да се грижат управител, социални работници, възпитатели, психолози, арттерапевт, трудотерапевт, терапевт по спортна дейност, медицинска сестра.

     Очаква се от 2012 година услугата да стане държавно делегирана дейност.

 
Общо събрание Кацелово
Vineri, 10 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     Община Две могили, уведомява жителите на Кацелово, имащи право на глас, че на 10.09.2010г от 17.30 часа в Административната сграда на ПК „Надежда", ще се проведе общо събрание на населението на с. Кацелово, община Две могили Въпросите които подлежат на обсъждане са: - Даване на съгласие за промяна преназначението на пасище, мера с статут на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел изграждане на територията на Общината на Електроенергиен комплекс „Две могили"


Citeşte mai mult...
 
Общо събрание Острица
Joi, 09 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     Община Две могили, уведомява жителите на с. Острица, имащи право на глас, че на 9.09.2010г. от 17.30 часа в салона на Народно читалище „Отец Паисий", община Две могили да се проведе Общо събрание на населението на с. Острица. Въпросите които подлежат на обсъждане са: - Даване на съгласие за промяна преназначението на пасище, мера с статут на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел изграждане на територията на Общината на Електроенергиен комплекс „Две могили"


Citeşte mai mult...
 
Обучение безработни
Miercuri, 01 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     49 трайно безработни от община Две могили, регистрирани в Дирекция Бюро труда ще бъдат обучени и ще придобият професионална квалификация по проект „Нов избор-развитие и реализация по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. За м.юни безработицата в община Две могили е 14.5%. Всички подадени от община Две могили заявки за работни места са одобрени в резултат на което 49 човека ще се сдобият с правоспособност да упражняват професията, която са избрали.Същите са разпределени, както следва: 35 строителни работника за поддръжка на сгради-външни облицовки и настилки, 5 готвача за производство на кулинарни изделия и напитки и 2-ма оператора на компютър .Обучението на одобрените кандидати ще започне на 13.09.т.г. и ще приключи на 10.11.2010г.С полученият документ за придобитата квалификация и насочващо писмо от Дирекция Бюро по труда лицата ще бъдат наети на работа, като работодателят се ангажира да им осигури заетост в рамките на 12 месеца по трудов договор по Кодекса на труда и минимална работна заплата. Община Две могили вече сключи договор с обучаващи организации, а именно „Сдружение иновационен регионален университет” към РУ „Ангел Кънчев” за професиите строител и компютърен оператор и ЕТ „Атанаска Гочкова-Анита” за квалификацията готвач.

 
По покана на община Берово
Joi, 26 August 2010 00:00
There are no translations available.

По покана на община Берово,Македония, танцов състав „Ралички”  и солисти на вокално студио „Кейси” при Общински детски комплекс  Две могили  участваха  в международен Етно фестивал, който се проведе в Берово на 26, 27 и 28 август т.г. Събитието е дял от проекта „Мрежа за култура,спорт и туризъм” с партньори окръг Тшебницки-Полша, окръг Кампалунг-Румъния,общините Две могили- и  Попово-България и Неготино и Берово-Македония.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Următor > Sfârşit >>

Pagina 18 din 19
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.