Община Две могили

+ - =

Архив новини и събития
Поздравителен адрес от Президента на Република България
Saturday, 03 September 2011 12:00
There are no translations available.

Уважаеми господин Драганов,
Уважаеми общински съветници,
Скъпи жители и гости на Две могили,


Приятно ми е да Ви поздравя с празника на Вашата община. През всичките етапи на националната ни история патриотичното Ви чувство винаги е било водещо. Съществен е и приносът на хората от общината за социално-икономическото развитие на Русенска област.
Тази година е последна от мандата на настоящата местна власт. Вярвам, че реализирайки своите права и отговорности в условията на социални и икономически трудности, вие сте увеличили доверието на гражданите към местната власт. Превръщате самоуправлението в сигурен мост към по-добър живот на хората във вашата община.
Нека с целенасочена и последователна работа да реализирате целите, които сте си поставили, и да превърнете Две могили в добро място за живот и бизнес.
Честит празник! Успешна и ползотворна работа!

27 август 2011 г.


Георги Първанов
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 
Празнични дни на Община Две могили
Saturday, 03 September 2011 00:00
There are no translations available.

На 25 август в Две могили официално се откриха празничните дни на града, който тази година се радваше на засилено международно присъствие. Гости на общината бяха делегации от градовете Биелск Подласки (Полша), Требница (Полша), Къмпалунг (Румъния), Калараш (Румъния), Неготино (Македония), Берово (Македония), Алтънова (Турция) и Калараш (Молдова).

Read more...
 
Покана за 63-то заседание на ОбС
Wednesday, 24 August 2011 07:43
There are no translations available.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на шестдесет и третото (редовно) заседание, което ще се проведе от 13.30 часа на 26.08.2011 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Извънредно общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадаците
Tuesday, 23 August 2011 13:06
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа 24.08.2011 година от 16,00 часа в Конферентната зала на Община Две могили ще се проведе извънредно общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците –Янтра –Лом 2008.
Дневният ред на събранието е:
1.Приемане на”Регионална  инвестиционна програма  за управление на отпадъците за Регион Борово/Бяла, обхващаща периода 2011-2032 г
2.Приемане на решение относно собствеността на регионалната система в регион Борово/Бяла.
3.Приемане и подписване на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО по Проект”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла”.
4.Приемане на решения и подписване на документи свързани с подготовката на проектно предложение за изграждане  на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово-Бяла”по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване  и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”на оперативна програма4Околна среда 2007-2013г”
Поканват се всички членове на Сдружението.

 
"Картини и игри на европейските страни"
Monday, 22 August 2011 14:08
There are no translations available.

Преди броени дни 10 младежи  от гр.Две могили и двама ръководители от общинска администрация  се завърнаха успешно от гр.Пуансе, Франция, където бяха на младежки обмен по повод спечелен проект  на общината по  програма "Младежта в  действие ". Заедно с младежи от  Франция, Италия, Румъния и България те представиха традиционни игри на открито. Българските младежи научиха чуждестранните си партньори да играят челик, ластик, дама и народна топка. Десетте дни  в скаутския лагер убедиха младежите, че могат да водят интересен природосъобразен начин на живот далеч от интернет и нови технологии.


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 19
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.