Община Две могили

+ - =

Архив новини и събития
Прессъобщение
16 Септември 2010

 

     Проект «Модерна и ефективна администрация в община Две могили» Договор за безвъзмездна помощ №А09-31-38С/12.06.2009 г.

     В периода м. юли – м. август 2010 г., в рамките на проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили” с процедура беше избран изпълнител на дейност 6 „Актуализиране, модернизиране и унифициране на интернет страницата на общината за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса”.

продължава...
 
Тържества за независимостта в Две могили
15 Септември 2010

     По повод 102-та годишнина от провъзгласяването на българската независимост, Община Две могили, съвместно с Младежка мрежа “Съхрани българското”, подготвят тържествена програма.
На 21 септември гостите и гражданите на Две могили ще имат възможност да видят концерт на Веселин Маринов. В 8.45 ч. на 22 септември на гарата в Две могили ще пристигнат с влак младежи на “Съхрани българското” от Русе.

продължава...
 
Заповед № 651
13 Септември 2010

На основание чл.44, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за местните избори, Указ №193 от 19.07.2010 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Каран Върбовка и Заповед №592 от 24.08.2010 г. на Кмета на община Две могили.


продължава...
 
Заповед № 652
13 Септември 2010


     На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Указ №193 от 19.07.2010 г. на Президента на Република България за насрочване на частичен избор на кмет на кметство Каран Върбовка и във връзка с чл. 65, ал.2 от Закона за местните избори ЗАПОВЯДВАМ:


продължава...
 
Общо събрание Пепелина
12 Септември 2010

      Община Две могили, уведомява жителите на с. Пепелина, имащи право на глас, че на 12.09.2010г. от 9.00 часа в сградата на кметство с. Пепелина, община Две могили да се проведе Общо събрание на населението на с. Пепелина


продължава...
 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Следваща > Край >>

Страница 17 от 19

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.