Община Две могили

+ - =

News
Награждаване на ученици от СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Thursday, 24 January 2013 00:00
There are no translations available.

   Днес, 24.01.2013 г. в конферентната зала на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Две могили бяха поканени учениците от VІІІ, ІХ и ХІ клас в присъствието на директор на СОУ г-жа Елка Маринова и класните им ръководители да получат своите грамоти и парични награди във връзка с участието им в разработване на презентации на теми, отнасящи се до живота и проблемите на младите хора в България- „Семейството, семейните ценности-мит или реалност”, „Защо да не го правим- детската престъпност” и „Децата, възрастните и трафикът на хора”. Кметът на Община Две могили, господин Николай Христов, поздрави учениците за добрата активност, засвидетелстваща ангажираност и за проявената благотворителност към наш съгражданин, бивш ученик на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Господин Христов и г-жа Кремена Любенова наградиха с грамоти за участие лично всеки един от учениците, а за класовете – удостоверения, предадени на класните ръководители. Сумата от наградния фонд, учениците ще предоставят за подпомагане лечението на г-н Станислав Савов. Най- добрите презентации ще бъдат представени сред учащите се във всички училища на Община Две могили. При необходимост тези материали ще се използват и в работата на РУП-Две могили.


 
Заповед
Thursday, 24 January 2013 00:00
There are no translations available.


 
Заповед
Thursday, 24 January 2013 00:00
There are no translations available.

Read more...
 
Съобщение
Wednesday, 23 January 2013 07:49
There are no translations available.


 
Съобщение
Thursday, 17 January 2013 12:48
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Next > End >>

Page 155 of 171
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.