Община Две могили

+ - =

News
Съобщение
Friday, 19 March 2021 08:35
There are no translations available.

     По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г., ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ УВЕДОМЯВА всички гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, че могат да гласуват в 001 Избирателна секция, предназначена за достъп на лица със специфични потребности, находяща се в „Автогара”, гр. Две могили, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 1.

     Заявки за оказване на помощ ще се приемат на:

     телефон: 08141/ 92 03 и 08141/ 92 05; 92 07 в Община Две могили,

     адрес: гр. Две могили, обл. Русе, бул. ”България” № 84

     в периода: от 29.03.2021 г. до 02.04.2021 г./вкл./ от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.,

     на 03.04.2021 г. - от 13,00 ч. до 18,00 ч. и

     на 04.04.2021 г. - от 07,00 ч. до 20,00 ч.

 
Покана за осемнадесетото заседание на Общински съвет – Две могили
Friday, 19 March 2021 00:00
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на осемнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.03.2021 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Съобщение
Thursday, 18 March 2021 13:32
There are no translations available.

 
Уведомление
Thursday, 18 March 2021 12:00
There are no translations available.

Съобщение за прекъсване на тока на 25.03.2021 г.

 
Уведомление
Monday, 15 March 2021 09:42
There are no translations available.

   На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили УВЕДОМЯВА: Всички заинтересовани лица, че е изготвен Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.04.2021 г. включително на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 198
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.