Община Две могили

+ - =

News
Покана за петдесетото заседание на Общински съвет – Две могили
Friday, 12 April 2019 00:00
There are no translations available.

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на петдесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 19.04.2019 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Две могили
Thursday, 11 April 2019 10:17
There are no translations available.


Read more...
 
Пожароопасен сезон в горските територии, земеделските ниви и защитените територии в Община Две могили
Friday, 05 April 2019 12:19
There are no translations available.

Read more...
 
СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ
Thursday, 04 April 2019 06:09
There are no translations available.


 
Съобщение
Wednesday, 27 March 2019 06:46
There are no translations available.

   От 19 март 2019 г. на електронната страница на Областна администрация – Русе стартира функционирането на Информационен портал за въпроси и отговори по програми за европейско финансиране на иновативни проектни идеи от Област Русе. Платформата е достъпна чрез клик върху банер „Иновации и нови технологии, въпроси и отговори“ в раздел „Актуално“.
   Порталът се създава в срок и в изпълнение на взето решение на заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии. Амбицията е новосъздадената платформа да послужи като проводник между бизнес агентите - научните организации и съответните компетентни органи от по-високо ниво с оглед да се допринесе за по-добри нива на ефективност и ефикасност в работата на всички ангажирани страни.
   Актуални въпроси по съответните отворени и/или предстоящи за отваряне процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ могат да бъдат отправяни на ел. поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , като същите следва да бъдат точно и ясно формулирани. Адекватен и коректен отговор ще се търси от страни в публичното пространство с опит в областта на проектите и програмите, най-вероятно Министерството на икономиката и Областен информационен център – Русе.

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 145
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.