Община Две могили

+ - =

Новини
Публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.
06 Февруари 2013

   Днес 06.02.2013г. се проведе публично обсъждане  на изпълнението на бюджет 2012 г. и проектобюджета за 2013 г.
   Директорката на дирекция  ФСДУС – г-жа Марийка Андреева, запозна присъстващите с отчета за изпълнение  на бюджета, извънбюджетните сметки,  фондове и общинския дълг за 2012г.
   Проектът за общинския бюджет 2013г. бе презентиран от главен експерт”Бюджет”- г-жа Росица Димитрова. Бюджетната рамка  възлиза на 5 064 061лв., което е 101,4% спрямо първоначалния бюджет за 2012г. и 109,2% спрямо отчета за 2012г.
На срещата присъстваха кмета на  община Две могили- г-н Николай Христов, заместник кметове, председателя на  общински съвет, секретаря на  община Две могили, кметове, кметски наместници, служители от общинска администрация и граждани от община Две могили.


 
Покана за двадесет и първо (извънредно) заседание на Общински съвет гр.Две могили
04 Февруари 2013

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и първото (извънредно) заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 06.02.2013 година (сряда), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Покана за обществено обсъждане
30 Януари 2013


 
Награждаване на ученици от СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
24 Януари 2013

   Днес, 24.01.2013 г. в конферентната зала на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Две могили бяха поканени учениците от VІІІ, ІХ и ХІ клас в присъствието на директор на СОУ г-жа Елка Маринова и класните им ръководители да получат своите грамоти и парични награди във връзка с участието им в разработване на презентации на теми, отнасящи се до живота и проблемите на младите хора в България- „Семейството, семейните ценности-мит или реалност”, „Защо да не го правим- детската престъпност” и „Децата, възрастните и трафикът на хора”. Кметът на Община Две могили, господин Николай Христов, поздрави учениците за добрата активност, засвидетелстваща ангажираност и за проявената благотворителност към наш съгражданин, бивш ученик на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Господин Христов и г-жа Кремена Любенова наградиха с грамоти за участие лично всеки един от учениците, а за класовете – удостоверения, предадени на класните ръководители. Сумата от наградния фонд, учениците ще предоставят за подпомагане лечението на г-н Станислав Савов. Най- добрите презентации ще бъдат представени сред учащите се във всички училища на Община Две могили. При необходимост тези материали ще се използват и в работата на РУП-Две могили.


 
Заповед
24 Януари 2013


 
<< Начало < Предишна 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Следваща > Край >>

Страница 124 от 141
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.