Община Две могили

+ - =

Новини
Съобщение
06 Март 2017


СЪОБЩЕНИЕ
относно  приема на деца  в детската градина
за учебната 2017/2018 година


На основание чл.3, ал1 от  Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили, област Русе , в сила от 01.01.2017 г., в съответствие с Глава пета, Предучилищно образование, чл. 57 – чл. 60 от ЗПУО и решение на Педагогическия съвет на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, протокол № 6 / 01.03.2017г.,  в рамките на планирания брой на групите за следващата учебна година

ОПРЕДЕЛЯМ:
СВОБОДНИ МЕСТА  за прием в детската градина за учебната 2017/2018г. както следва:

Възрастова група                                                              Места
I група   -
3г. (родени 2014 г.)                                           19
II група  -
4г. (родени 2013 г.)                                            0
III група -
. (родени 2012 г.)                                            1
IV група  -
6г. (родени 2011 г.)                                            0

Детска група -(родени 2011 и 2012 г.)                            
20
 
За филиал, с. Кацелово - (родени 2011 и 2014 г.)             
7

УТВЪРЖДАВАМ:
1.Необходими документи
за кандидатстване  на деца  за учебната 2017/2018 година:
(1)  Заявление за записване.
(2)  Копие на акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравнение).
2.При постъпване на новозаписаните деца към заявлението за прием се прилагат следните документи (чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини):
(1)   Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
(2)   Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и
чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
(3)  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на
детето в детската градина;
(4)  Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за
възрастта (Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България)
(5)  Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
3. График на дейностите за прием и записване на деца за учебната 2017/2018 година:
Прием на заявления за учебната 2017/2018г.:  до 15.06.2017г.

Обявяване на реализирания прием:  30.06.2017г.

Потвърждаване на записването на приетите деца: до 01.09.2017г.

Представяне на медицинските  документи,
в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ: от 01.09.2017г. до 15.09.2017г.

ВАЖНО!
На основание чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 01.06.2016 г. , предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 – годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

Записването на децата в детската градина след определения срок, се извършва при наличието на свободни места.Надежда Ангелова
Директор на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”


Вътрешни правила за записване, отписване и преместване на деца в ДГ "Св. св. Кирил и Медодий" гр. Две могили.

Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили,област Русе.


 
ДА ПОМОГНЕМ НА ЕДИН МЛАД ЧОВЕК ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ЖИВЕЕ!
01 Март 2017


АЛЕКСАНДРИНА ИМА НУЖДА ОТ СРЕДСТВА, ЗА ДА ПРЕБОРИ РАКА   Александрина  Кръстева е на 19 години, дъщеря на военнослужещи от Националната гвардейска част. Диагностицирана е с остра лимфобластна левкемия.
  На момичето е открит рецидив на болестта и сега тя има нужда от спешна трансплантация. Шанс за победа над болестта има – необходима е костно-мозъчна трансплантация, като за интервенцията са необходими 250 хил. евро. Това е непосилна сума за близките на болното момиче. Александрина няма право на помощ от Фонда за лечение на деца, защото диагнозата е открита три дни, след като тя навършва 18 години.
   Близките на Александрина са открили дарителска сметка на нейно име:

БАНКА ДСК


СМЕТКА В ЛЕВА: 020000000024183329
IBAN : BG93STSA93000024183329
BIC : STSABGSF


СМЕТКА В ЕВРО:020000000024183399
IBAN: BG46STSA93000024183399
BIC: STSABGSF

 
3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
27 Февруари 2017


   "Българи за България" и сдружение „Азбукари” призовават всички сънародници в страната и по света да покажат, че българщината и традициите са живи! За да може българинът да се прояви красиво, нужна му е форма на изразяване с музика и танц! А кръгът, който създава хорото, е символ на вечността и единението.
   В най-българския ден Община Две могили кани всички жители на града и общината да се включат в каузата "Пробуждане с хоро".


 
Супервизия на персонала, предоставящ социалната услуга Личен асистент/Домашен помощник
22 Февруари 2017


 
Покана за двадесет и третото заседание на VII - мия Общински съвет - Две могили
20 Февруари 2017

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на двадесет и третото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.02.2017 година (вторник), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 115
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.