Община Две могили

+ - =

Новини
Съобщение
27 Март 2019

   От 19 март 2019 г. на електронната страница на Областна администрация – Русе стартира функционирането на Информационен портал за въпроси и отговори по програми за европейско финансиране на иновативни проектни идеи от Област Русе. Платформата е достъпна чрез клик върху банер „Иновации и нови технологии, въпроси и отговори“ в раздел „Актуално“.
   Порталът се създава в срок и в изпълнение на взето решение на заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии. Амбицията е новосъздадената платформа да послужи като проводник между бизнес агентите - научните организации и съответните компетентни органи от по-високо ниво с оглед да се допринесе за по-добри нива на ефективност и ефикасност в работата на всички ангажирани страни.
   Актуални въпроси по съответните отворени и/или предстоящи за отваряне процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ могат да бъдат отправяни на ел. поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като същите следва да бъдат точно и ясно формулирани. Адекватен и коректен отговор ще се търси от страни в публичното пространство с опит в областта на проектите и програмите, най-вероятно Министерството на икономиката и Областен информационен център – Русе.

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Покана за четиридесет и девето заседание на Общински съвет – Две могили
22 Март 2019

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на четиридесет и деветото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.03.2019 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Съобщение
22 Март 2019

продължава...
 
Съобщение
14 Март 2019


   На 15 март 2019 г. /петък/, от 9.30 часа в Земеделския център на Община Две могили, бул. „България” № 92 ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.
   Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.

 
Поздравителен адрес
01 Март 2019

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 147
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.