Община Две могили

+ - =

Новини
Покана за двадесет и деветото заседание на VII - мия Общински съвет - Две могили
21 Август 2017

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на двадесет и деветото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.08.2017 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
Покана
03 Август 2017


 
Съобщение
02 Август 2017


 
Съобщение
27 Юли 2017

   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,


    В община Две могили постъпи информация от Метеорологична обсерватория – Русе към НИМХ – БАН относно процедурата по заявяване, изработване и получаване на метеорологични справки. Обсерваторията издава различни видове справки – за синоптичната обстановка, за опасни явления (напр. за застрахователни цели), за регистрирани стойности на метеорологични елементи (температури – максимални, минимални, средноденонощни, средномесечни, средногодишни; валежи – брой дни, вид и количество на валежа, интензивност, продължителност; вятър – посока, скорост, поривистост, характеристики, честота, продължителност и др.), за отминали периоди от време с различна продължителност за различни по обхват територии (населени места, общини, части от общини, квартали, отделни улици и обозначени места на пътно-транспортни произшествия или месторабота по строително-монтажни дейности на открито).
   Справката се издава въз основа на попълнено заявление по образец и приложено платежно нареждане за заплатена такса за исканата информация, съгласно действащия Правилник за организацията и дейността по хидрометеорологично информационно обслужване в НИМХ – БАН, платена по банков път по банковата сметка на НИМХ – филиал Варна.

За контакти:
Метеорологична обсерватория – Русе,
ул. «Княжеска» № 8 (сграда на Военно окръжие), ет. 2 – дясно, офис 16
тел. 0887 26 28 26
http://hmo-ruse.simplesite.com
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Покана за двадесет и осмото заседание на VII - мия Общински съвет - Две могили
21 Юли 2017

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на двадесет и осмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.07.2017 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 120
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.