Община Две могили

+ - =

Public Procurements
Избор на изпълнител за организация на обучени по проект "Общинска администрация Две могили - в услуга на гражданите"
Monday, 06 October 2014 12:40
There are no translations available.


Read more...
 
Публична покана за избор на изпълнител на СМР
Thursday, 25 September 2014 14:12
There are no translations available.


Read more...
 
Публична покана за снегопочистване
Wednesday, 24 September 2014 13:00
There are no translations available.


Read more...
 
Обявление за възложена поръчка
Thursday, 17 July 2014 12:35
There are no translations available.

   Доставка на газьол за отопление за нуждите на общински обекти на територията на Община Две могили.

   Обявлението за възложената поръчка може да видите тук.

 
Съобщение
Tuesday, 01 July 2014 13:37
There are no translations available.

   Във връзка с предвидените в ЗОП действия по получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР на обект: ” Ремонт ПЪТ RSE 1082 от км.0+000 до км.3+120 и от км.7+800 до км.12+000/ Широково – Чилнов – разклона Баниска-Бъзовец / - с.Баниска , ремонт  ПЪТ № RSE 2080 от км.0+000 до км.5+200 / с.К.Върбовка – местността „Лагера” /, ПЪТ № RSE 2006 от км.5+600 до км.8+400 /Борово-до пътя Чилнов-Баниска/ , изкърпване на третокласна пътна мрежа /ПЪТ ІІІ-501 и ПЪТ ІІІ-5001 и ремонт улици „Гагарин”, ”Видин”, ”Хр.Ботев” в чертите на гр.Две могили ,община Две могили, обявена по реда на Глава осма "а" от ЗОП и на основание чл.101б, ал.1, т. 6 от ЗОП датата за отваряне на офертите е обявена за 04.07.2014г. за 09:30 часа. Отварянето ще се проведе в сградата на Община Две могили, гр. Две могили, бул. "България" №84, ет. 2, заседателна зала.


01.07.2014 г.                                           
гр.Две могили

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.