Община Две могили

+ - =

Обяви
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Vineri, 21 Iunie 2013 13:27
There are no translations available.

Citeşte mai mult...
 
Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост
Miercuri, 08 Mai 2013 06:59
There are no translations available.

Citeşte mai mult...
 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
Miercuri, 10 Aprilie 2013 06:18
There are no translations available.

Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
Общинска администрация гр. Две могили, отдел УТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 223 от 08.04.2013г. на Кмета на общината, се разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 65.155 и 65.156 с ЕКАТТЕ 36364 в землището на с. Каран Върбовка, за обект: „Укрепване на газово отклонение” /ГО/ Русе.   

 
Съобщение
Joi, 04 Aprilie 2013 13:42
There are no translations available.


 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на частни имоти
Luni, 01 Aprilie 2013 12:10
There are no translations available.


Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Următor > Sfârşit >>

Pagina 44 din 55
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.