Община Две могили

+ - =

Обяви
Инвестиционно предложение
Marţi, 20 Aprilie 2021 05:31
There are no translations available.

 
Обява
Luni, 01 Martie 2021 00:00
There are no translations available.

Техническа спецификация.

 
ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЛАБОРАТОРИЯ „АРТ-ТВОРИЛНИЦА”
Miercuri, 20 Mai 2020 00:00
There are no translations available.

 
ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЛАБОРАТОРИЯ „РОДЕН ЕЗИК”
Luni, 20 Ianuarie 2020 00:00
There are no translations available.

 
Обявление
Joi, 15 Aprilie 2021 13:14
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 338 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 18/26.03.2021 г. одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на предназначението и ПРЗ, както следва:

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР  с. Каран Върбовка, община Две могили /представляващ имот с проектен № 363.106.269/  с ПИ с идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка и създаване на устройствена основа за промяна предназначението на територия с трайно предназначение „земеделска” и НТП „пасище”- частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен № 36364.106.269 и „Гробищен парк”  за ПИ с идентификатор 36364.106.236, в урбанизирана територия с НТП „за гробищен парк”

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 5 din 56
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.