Община Две могили

+ - =

Обяви
Търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
Marţi, 18 Iulie 2017 07:02
There are no translations available.


Citeşte mai mult...
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда имот – общинска собственост
Marţi, 13 Iunie 2017 06:45
There are no translations available.Citeşte mai mult...
 
Обява
Luni, 08 Mai 2017 00:00
There are no translations available.


 
Обявление
Joi, 04 Mai 2017 11:10
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 472/02.05.2017г. на Кмета на Община Две могили е допуснат за изработване Подробен устройствен план - Изменение на план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на УПИ І-242, кв. 25 по плана на с. Батишница, за „Цех за обработка на ядки, зеленчуци и билки“.

 
Окончателни резултати
Miercuri, 26 Aprilie 2017 00:00
There are no translations available.


 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 30
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.