Община Две могили

+ - =

Announcements
Обявление
Thursday, 04 May 2017 11:10
There are no translations available.

   Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 472/02.05.2017г. на Кмета на Община Две могили е допуснат за изработване Подробен устройствен план - Изменение на план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на УПИ І-242, кв. 25 по плана на с. Батишница, за „Цех за обработка на ядки, зеленчуци и билки“.

 
Окончателни резултати
Wednesday, 26 April 2017 00:00
There are no translations available.


 
Покана за представяне на оферта
Tuesday, 25 April 2017 11:07
There are no translations available.


Read more...
 
Списък на допуснати кандидати до конкурс
Wednesday, 05 April 2017 13:20
There are no translations available.


 
Списък на допуснати кандидати до конкурс
Wednesday, 05 April 2017 13:04
There are no translations available. 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 38
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.