Община Две могили

+ - =

Announcements
Процедура за добив на дървесина
Wednesday, 22 August 2012 10:52
There are no translations available.

Read more...
 
Търг за продажба на дървесина
Thursday, 16 August 2012 11:54
There are no translations available.

Read more...
 
Съобщение
Tuesday, 24 July 2012 11:53
There are no translations available.

Общинска администрация гр. Две могили, във връзка с изискванията на чл.15, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ПУП-ПЗ на ПИ 007012 в землището на с. Каран Върбовка, съобщава на заинтересованите лица, за РЕШЕНИЕ №РУ-6-ЕО на РИОСВ – РУСЕ, което е с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”.

Решение № РУ - 6 - ЕО на РИОСВ - Русе може да изтеглите от тук. 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Wednesday, 18 July 2012 14:22
There are no translations available.

Read more...
 
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем
Wednesday, 18 July 2012 14:17
There are no translations available.

Read more...
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Page 43 of 50
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.