Община Две могили

+ - =

Announcements
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
Friday, 12 July 2013 00:00
There are no translations available.

Read more...
 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
Friday, 21 June 2013 13:27
There are no translations available.

Read more...
 
Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост
Wednesday, 08 May 2013 06:59
There are no translations available.

Read more...
 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
Wednesday, 10 April 2013 06:18
There are no translations available.

Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
Общинска администрация гр. Две могили, отдел УТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 223 от 08.04.2013г. на Кмета на общината, се разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 65.155 и 65.156 с ЕКАТТЕ 36364 в землището на с. Каран Върбовка, за обект: „Укрепване на газово отклонение” /ГО/ Русе.   

 
Съобщение
Thursday, 04 April 2013 13:42
There are no translations available.


 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 33 of 44
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.