Община Две могили

+ - =

Обяви
Конкурс за продажба на дървесина
10 Юни 2016

   Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на горски територии общинска собственост на територията на Община Две могили.

Заповед за провеждане на конкурса.

Документация за участие.

 
Обява
31 Май 2016


 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост
26 Май 2016

продължава...
 
Обява вакантна длъжност
05 Май 2016

продължава...
 
О Б Я В Л Е Н И Е
28 Април 2016

Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 493/27.04.2016 г. на Кмета на Община Две могили е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 20184.1.184 по КККР на гр. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ и технически инвестиционен проект за „Сграда за първичен добив на мед”.


            Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 213 взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 105030 и 105034 в землището на с. Помен, общ. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и технически инвестиционни проекти за „Овцеферма” и „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”.

            Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 214, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 000135 в землището на с. Помен, общ. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и технически инвестиционни проекти за „Млекопреработвателно предприятие - мандра и месопреработвателно предприятие - кланица” и „Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20кV”.


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 33
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.