Община Две могили

+ - =

Обяви
Публичен търг с явно наддаване
22 Юли 2016

продължава...
 
Обява
20 Юли 2016

 
Обявление
15 Юли 2016

   Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 251, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 12/24.06.2016 г. е допуснат за изработване Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 20184.8.282 по КК на гр. Две могили.

 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот
14 Юли 2016

продължава...
 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
27 Юни 2016

продължава...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 34
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.