Община Две могили

+ - =

Обяви
Обява
10 Август 2016

От Община Две могили, Област Русе

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./


У В Е Д О М Я В А М Е


   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили, Община Две могили”.
Подбект 1. Авариен ремонт ул. „Христо Ботев” от ОК 81 до ОК 67.
Подбект 2. Авариен ремонт ул. „Безименна” от ОК 84 до ОК 90.
Подбект 3. Авариен ремонт ул. „Чипровци” от ОК 351 до ОК 417.

    Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.         /п/

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Обява
09 Август 2016

   Ръководството на Община Две могили информира населението на общината, че на основание Заповед № РД-02-15-71 от 19.07.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство е дадено разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново”, участъци „Русе – Бяла” и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието на проектиране, засягащи землищата на селата Бъзовец и Батишница.

           /п/
        
БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
Обява
02 Август 2016

Заповед на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за изработване на проект на подробен устройствен план - парцелен план за обект Автомагистрала "Русе - Велико Търново"


продължава...
 
Публичен търг с явно наддаване
22 Юли 2016

продължава...
 
Обява
20 Юли 2016

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 35
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.