Община Две могили

+ - =

Обяви
Обявление за провеждане на конкурс
17 Март 2017

продължава...
 
Обявление за провеждане на конкурс
17 Март 2017

продължава...
 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост
17 Март 2017

продължава...
 
Обявление
15 Март 2017

   Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 461 взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 23/28.02.2017г. е допуснат за изработване Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ 246 до ОТ 251 и Изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ ХІІІ-1057, кв.59 по плана на гр. Две могили.

 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост
10 Февруари 2017

продължава...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 37
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.