Обяви

Община Две могили

+ - =

Обяви
Обявление
15 Юли 2016

   Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 251, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 12/24.06.2016 г. е допуснат за изработване Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 20184.8.282 по КК на гр. Две могили.

 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот
14 Юли 2016

продължава...
 
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
27 Юни 2016

продължава...
 
Конкурс за продажба на дървесина
10 Юни 2016

   Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на горски територии общинска собственост на територията на Община Две могили.

Заповед за провеждане на конкурса.

Документация за участие.

 
Обява
31 Май 2016


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 34
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.