Община Две могили

+ - =

Обяви
Обява вакантна длъжност
05 Май 2016

продължава...
 
О Б Я В Л Е Н И Е
28 Април 2016

Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 493/27.04.2016 г. на Кмета на Община Две могили е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 20184.1.184 по КККР на гр. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ и технически инвестиционен проект за „Сграда за първичен добив на мед”.


            Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 213 взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 105030 и 105034 в землището на с. Помен, общ. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и технически инвестиционни проекти за „Овцеферма” и „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”.

            Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 214, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 000135 в землището на с. Помен, общ. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и технически инвестиционни проекти за „Млекопреработвателно предприятие - мандра и месопреработвателно предприятие - кланица” и „Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20кV”.


 
Инвестиционно предложение за технически обект
11 Април 2016


продължава...
 
Инвестиционно предложение за технически обект
11 Април 2016


продължава...
 
Инвестиционно предложение за технически обект
11 Април 2016продължава...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 33
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.