Община Две могили

+ - =

Обяви
О Б Я В Л Е Н И Е
28 Април 2016

Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 493/27.04.2016 г. на Кмета на Община Две могили е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 20184.1.184 по КККР на гр. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ и технически инвестиционен проект за „Сграда за първичен добив на мед”.


            Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 213 взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 105030 и 105034 в землището на с. Помен, общ. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и технически инвестиционни проекти за „Овцеферма” и „Реконструкция на съществуващ трансформаторен пост тип - селски”.

            Общинска администрация, отдел ТСУ, във връзка с чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 214, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/22.04.2016 г. е допуснат за изработване КПИИ за ПИ 000135 в землището на с. Помен, общ. Две могили, с обхват: ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и технически инвестиционни проекти за „Млекопреработвателно предприятие - мандра и месопреработвателно предприятие - кланица” и „Трансформаторен пост тип БКТП и кабел 20кV”.


 
Инвестиционно предложение за технически обект
11 Април 2016


продължава...
 
Инвестиционно предложение за технически обект
11 Април 2016


продължава...
 
Инвестиционно предложение за технически обект
11 Април 2016продължава...
 
Инвестиционно предложение за технически обект
04 Април 2016

продължава...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 30
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.