Община Две могили

+ - =

Обяви
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
06 Юни 2012

Община Две могили съобщава, че със Заповед № 495 от 06.06.2012г. на Кмета на общината, се допуска изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ел. трасе за външно ел. захранване на МБС №4693, с. Бъзовец, община Две могили, област Русе.

 
Обява за провеждане на конкурс за избор на обществен посредник
10 Май 2012ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  тел. 0884/854 752, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за избор на обществен посредник


На основание Решение № 143 взето на заседание на Общинския съвет – Две могили

на 26.04.2012 година във връзка с Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник действащ на територията на община Две могили, област Русе

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за Обществен посредник действащ на територията на Община Две могили, област Русе при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1 Степен на образование – магистър, като завършилите „Право” или „Публична администрация” имат предимство.

            1.2. Години трудов стаж – 10 /десет/.

            1.3. Постоянно местоживеене на територията на област Русе.

            1.4. Работно време – 12 часа седмично.

            1.5. Месечно възнаграждение – 300.00 /триста/ лева.

2. Специфични изисквания за длъжнотта:

            2.1. Отлични комуникационни умения.

            2.2. Познаване на взаимоотношенията между гражданите и месната власт.

3. Начин на провеждане на конкурса – концепция за изпълнението на функцията на обществения посредник и интервю.

4. Необходими документи:

            4.1. Писмено заявление за участие в конкурса свободен текст.

            4.2. Автобиография.

            4.3. Свидетелство за съдимост.

            4.4. Копие от документ за придобита образователна степен и специалност.

            4.5. Копие от документи удостоверяващи продължителността в областта на професионалния опит.

            4. Други материали /препоръки, сертификати и др./, които по преценка на кандидата да са в подкрепа на кандидатурата му.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

            5.1 Документите за участие се представят в срок от един месец от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: 7150 – град Две могили, бул. „България” № 84 до Христина Ефтимова – Председател на Общински съвет – Две могили, тел.: 08141 20-06.

След проверка на документите и провеждане на интервюто Общински съвет – Две могили избира обществен посредник .

6. С избрания от Общински съвет – Две могили обществен посредник ще бъде сключен договор за срок от 4 /четири/ години.

 

 

 

ХРИСТИНА ЕФТИМОВА

Председател

на Общинския съвет – Две могили

 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
24 Април 2012

Община Две могили съобщава, че със Заповед № 280 от 24.04.2012г. на Кмета на общината, се допуска изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-П3/ за ПИ 107012, местност „Лагера” в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

24.04.2012 год.

 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПЗ
24 Април 2012

Община Две могили съобщава, че със Заповед № 279 от 24.04.2012г. на Кмета на общината, се допуска изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-П3/ за ПИ 107002, местност „Света Марина” в землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 

24.04.2012 год.

 
Обява за провеждане на търг
18 Април 2012


 
<< Начало < Предишна 41 42 43 44 45 46 47 48 Следваща > Край >>

Страница 43 от 48

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.