Община Две могили

+ - =

Обяви
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
12 Юли 2013

продължава...
 
Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
21 Юни 2013

продължава...
 
Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост
08 Май 2013

продължава...
 
Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
10 Април 2013

Обява за допуснат за изработка ПУП-ПП
Общинска администрация гр. Две могили, отдел УТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 223 от 08.04.2013г. на Кмета на общината, се разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 65.155 и 65.156 с ЕКАТТЕ 36364 в землището на с. Каран Върбовка, за обект: „Укрепване на газово отклонение” /ГО/ Русе.   

 
Съобщение
04 Април 2013


 
<< Начало < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Следваща > Край >>

Страница 33 от 44

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.