Община Две могили

+ - =

Events
СЕДМИЦА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Monday, 23 April 2018 05:06
There are no translations available.


 
140 години от Освобождението на България
Thursday, 01 March 2018 13:16
There are no translations available.

 
"ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО"
Monday, 26 February 2018 08:38
There are no translations available.


 
Покана
Friday, 09 February 2018 09:56
There are no translations available.


 
Обществено обсъждане
Friday, 05 January 2018 00:00
There are no translations available.

ПОКАНА
За обществено обсъждане на  проекта на бюджет за 2018 г. на Община Две могили


   На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси  и във връзка с чл. 27, ал.3 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе, Кметът на Община Две могили организира публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018 година.
   Обсъждането ще се проведе на 15 януари 2018 година от 10,30 часа в Конферентната зала на Община Две могили. Канят се всички ръководители на бюджетни звена, общински съветници, кметове и кметски наместници и всички жители на Община Две могили  да присъстват на обсъждането.
    БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.