Община Две могили

+ - =

Събития


Учебно посещение в Агенция по труда Лигурия – Италия” по проект „Учим докато работим”
03 Април 2013

ПРОЕКТ „УЧИМ ДОКАТО РАБОТИМ”• ДОГОВОР  № 10-25-12/17.02.2012 г.
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/2254, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

На 23-27 април 2013 г. се реализира дейност 3 „, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-25-12/17.02.2012г., приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5 „Транснационално и меджурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.
На учебното посещение присъстваха екипа на проекта и общински служители, които посетиха Агенция по труда Лигурия, служба за координация на работата в Община Генуа и Консорциум на синдикатите.
На срещите бяха обсъждани националните и местни разпоредби за правителство и политика на пазара на труда, социалното включване на хора с увреждания, политики за заетостта, обучение за работа, политики и добри практики на местната публична администрация за уязвимите групи и защита на правата на работниците в местните администрации. 
Визита по проект на Секторна програма Коменски „Да спасим заедно планетата”
01 Април 2013
                                                                                                                                                                                                                                             

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”

7167 с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Хан Исперих” № 13, тел. 08147 2246

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ПРОЕКТ „ДА СПАСИМ ЗАЕДНО ПЛАНЕTАТА”  ДОГОВОР № LLP-2012-COM-MP-003


            От 16  до 23 март 2013 г. в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска се осъществи визита по проект на Секторна програма Коменски „Да спасим заедно планетата”. В работното посещение се включиха девет учители, представители на образователните институции,  партньори по проекта- от гр. Опаленица (Полша) и гр. Коджаели (Турция). Гостите посетиха ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, филиал „Детелина” с. Бъзовец и филиал „Снежанка” с. Батишница. Учителите и децата ги посрещнаха с тържествена програма. Представена бе обучаваща ситуация по екология „Как да запазим природата чиста”,  във връзка с темата на проекта. Гостите се срещнаха  с кмета на Община Две могили- 

г-н Николай Христов  и с представители на общинската администрация.  Партньорите по проекта посетиха и  ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили и СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили. Делегацията от Полша и Турция се запозна и със забележителностите на Община Две могили и гр. Русе. На 22 март 2013 г. се проведе конференция във връзка с посещението в България. На нея се показаха презентации за дейностите, осъществени до момента по проекта и се поставиха задачи за предстоящата съвместна  работа.

По време на визитата се обсъждаха актуални проблеми, свързани с екологичното възпитатие на децата, обмени се ценна информация за добри образователни практики в трите държави.

Издадени бяха сертификати на всички участници  във  визитата.

            В края на срещата директорите на учебните заведения от България, Полша и Турция   изразиха своята  удовлетвореност от съвместната  работа, която  означава не само обмяна на професионален опит, а също така и обединяване на различни култури и системи на образование под обща цел: възпитанието на децата.

 
КОЛЕКТИВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖБА «КЪРТИЧЕТО»

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ

________________ул. ”Пловдив” № 8, тел. 08141 2782, e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ____________

КОЛЕКТИВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖБА «КЪРТИЧЕТО»  

- допълнителна дейност по Проект „ТНЕ МOLE AND THE QUEEN” с договор 

№ LLP-2012 COM-MP-055 по Секторна програма „Коменски” за многостранно училищно партньорство на Програмата ”Учене през целия живот” 

при ЦРЧР, гр. София

На 16 март 2013 г. деца от ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, заедно с родителите си и други членове от семействата им, своите учителки, представители на Настоятелството и на родителския актив при детското заведение, посетиха Русенската художествена галерия, в която Чешкият културен център, гр. София бе организирал изложбата „Къртичето” в сътрудничество с Катержина Ловис Милер – дъщеря на Зденек Милер – бащата на любимия на много деца анимационен герой. Там те с интерес разгледаха 40 -те рисунки от филмчета за Къртичето и илюстрации от последната книжка „Къртичето и рибката”. Децата присъстваха на това събитие заедно със своите малки приятели – къртичета, измайсторени от техните учителки.

Къртичетата бяха запознати с някои културни, исторически и други забележителности, като: православната църква „Света Троица”, Държавната опера, Паметника на свободата.

Организираната с помощта на община Две могили екскурзия по Проект „Къртицата и кралицата” завърши с разходка по кея на р. Дунав.

Цели на екскурзията : 

1. „На гости на Зденек Милер – бащата на Къртичето”  - колективно посещение на Русенската художествена галерия, в която гостува изложбата „Къртичето”, организирана от дъщерята на големия чешки аниматор Катержина Ловис Милер и Чешкия културен център, гр. София.

2. Запознаване на Къртичето с някои исторически и културни забележителности в гр. Русе – Паметника на свободата, Държавна опера – Русе и др.

3. Разходка край река Дунав.

4. Подобряване съвместните връзки и взаимодействие между семействата на децата – настоятелството на ЦДГ – педагогическия персонал по проекта.

Участници:

1. 15 деца

2. 11 учители

3. 14 родители, други членове на семействата на децата, представители на Настоятелството и на родителския актив при детското заведение

Изготвил:

Миланка Добрева

Директор на ЦДГ и ръководител на проекта


 
Предложение за награждаване на Иван Цанев Иванов
26 Септември 2012

   Съгласно чл.5 от Наредба№8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на Община Две могили

продължава...
 
Съборът на хърцоите ще се проведе на 11 август
25 Юли 2012

На 11 август с. Кацелово ще бъде домакин на третото издание на Събора на хърцоите. Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на община Две могили Николай Христов.


Регламентът и заявките за участие може да изтеглите от тук.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 11

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.