Община Две могили

+ - =

Събития


Ден за вредата от алкохола
14 Февруари 2014

На 14.02.2014г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили във връзка с празника Трифон зарезан, се проведе беседа за вредата от алкохола сред ученици от училището. Срещата беше образователна интерпретация на последствията от алкохолната зависимост и включваше хумористични тетрални сценки с участници от II – ри А, Б и В клас Организатори на мероприятието бяха мед.сестра Павлова и учителите при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили – г-жа Наталия Цанева и г-жа Галина Ангелова. 


 
Обръщение на кмета на Община Две могили по случай Международния ден на възрастните хора
01 Октомври 2013

    Уважаеми дами и господа, 

Приемете моите най-сърдечни поздравления и благопожелания по повод 1-ви октомври – Международния ден на възрастните хора!
На този ден отдаваме почит и заслужено признание на вас, нашите родители, баби и дядовци, на дълголетието и  мъдростта. В днешния забързан и динамичен свят вие сте примера, чрез който поколенията получават смисъла на познанието за търпение, упоритост, честност и отговорност.
Обръщам се към вас като към хора, които продължават да участват активно в обществения живот и ви благодаря за вашата всеотдайност и принос за развитието на общината. Гордея се с неуморния ви дух, енергия и желание за пълноценен живот.
       От името на ръководството на Община Две могили и лично от свое име ви пожелавам да сте живи, здрави и активни още много години!
        Честит празник!

        Николай Христов

Кмет на Община Две могили

 
Дискусионен младежки форум по проект "Партньорство за просперитет''
08 Април 2013


продължава...
 
Учебно посещение в Агенция по труда Лигурия – Италия” по проект „Учим докато работим”
03 Април 2013

ПРОЕКТ „УЧИМ ДОКАТО РАБОТИМ”• ДОГОВОР  № 10-25-12/17.02.2012 г.
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/2254, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

На 23-27 април 2013 г. се реализира дейност 3 „, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-25-12/17.02.2012г., приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5 „Транснационално и меджурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.
На учебното посещение присъстваха екипа на проекта и общински служители, които посетиха Агенция по труда Лигурия, служба за координация на работата в Община Генуа и Консорциум на синдикатите.
На срещите бяха обсъждани националните и местни разпоредби за правителство и политика на пазара на труда, социалното включване на хора с увреждания, политики за заетостта, обучение за работа, политики и добри практики на местната публична администрация за уязвимите групи и защита на правата на работниците в местните администрации. 
Визита по проект на Секторна програма Коменски „Да спасим заедно планетата”
01 Април 2013
                                                                                                                                                                                                                                             

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”

7167 с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Хан Исперих” № 13, тел. 08147 2246

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ПРОЕКТ „ДА СПАСИМ ЗАЕДНО ПЛАНЕTАТА”  ДОГОВОР № LLP-2012-COM-MP-003


            От 16  до 23 март 2013 г. в ЦДГ „Първи юни” с. Баниска се осъществи визита по проект на Секторна програма Коменски „Да спасим заедно планетата”. В работното посещение се включиха девет учители, представители на образователните институции,  партньори по проекта- от гр. Опаленица (Полша) и гр. Коджаели (Турция). Гостите посетиха ЦДГ „Първи юни” с. Баниска, филиал „Детелина” с. Бъзовец и филиал „Снежанка” с. Батишница. Учителите и децата ги посрещнаха с тържествена програма. Представена бе обучаваща ситуация по екология „Как да запазим природата чиста”,  във връзка с темата на проекта. Гостите се срещнаха  с кмета на Община Две могили- 

г-н Николай Христов  и с представители на общинската администрация.  Партньорите по проекта посетиха и  ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили и СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили. Делегацията от Полша и Турция се запозна и със забележителностите на Община Две могили и гр. Русе. На 22 март 2013 г. се проведе конференция във връзка с посещението в България. На нея се показаха презентации за дейностите, осъществени до момента по проекта и се поставиха задачи за предстоящата съвместна  работа.

По време на визитата се обсъждаха актуални проблеми, свързани с екологичното възпитатие на децата, обмени се ценна информация за добри образователни практики в трите държави.

Издадени бяха сертификати на всички участници  във  визитата.

            В края на срещата директорите на учебните заведения от България, Полша и Турция   изразиха своята  удовлетвореност от съвместната  работа, която  означава не само обмяна на професионален опит, а също така и обединяване на различни култури и системи на образование под обща цел: възпитанието на децата.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 10
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.