Община Две могили

+ - =

ДГ „Свети Свети Кирил и Методий” – гр. Две могили
There are no translations available.

   Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“ е общинска институция, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
  Детската градина съществува от есента на 1969 година. Сградата, в която сега се помещава е открита през пролетта на 1980 г. Детското  заведение работи с пет групи, разположени в  основната сграда с капацитет  125 деца и  една  филиална група в село Кацелово.
   Детска градина “Св. св. Кирил и Методий” разполага с  добра, съобразена с възрастта на децата  материална база. Всяка детска група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина в гр. Две могили разполага с физкултурен салон, стая за игрова терапия, учителска стая, медицински кабинет. Групите за задължителна предучилищна подготовка разполагат с интерактивни дъски. Дворовете и на двете сгради са слънчеви, озеленени и предлагат уреди за занимания и игри на открито.
   Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Екипът на ДГ “Св. св. Кирил и Методий” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисвания и съвременните тенденции в предучилищното образование. Осъществена е обмяна на опит по европейски проекти с детски градини и училища с предучилищна група от гр. Търгу Жиу - Румъния, гр. Осегард – Унгария, гр. Измит – Турция, гр. Мошовче – Словакия, гр. Колин - Чехия, гр. Копавогур – Исландия.
   Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина. Тук всеки ден е творчество. Стремежът на педагогическия персонал е да развие у децата креативност, самостоятелност, нестандартно мислене, любознателност и да даде творчество на личните изяви. Изграждаме у тях човеколюбие, родолюбие, екологично отношение към природа и околна среда, уважение към семейството и спазване на изградените традиции в семейството, детската градина и родния край.
   Празниците в детската градина са средство за възпитаване на любов към семейството, към традициите и бита, към националното изкуство и култура, както и към формиране на интеркултурни компетентности у децата. Педагогическата колегия се стреми към продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в живота на детската градина за засилване усещането за принадлежност към институцията. Утвърдена традиция е на специални празници тържествено да се изнася знамето на нашата ДГ и да се пее химна, написан за нея. Тези символи, заедно с емблемата на „Св. св. Кирил и Методий”, химна на Република България, националния трибагреник и знамето на Европейския съюз имат своето неизменно място в празничните и делнични дни на нашите възпитаници и не могат да останат незабелязани от никого.

Какво ще намери детето при нас?
              • Уютна, детска среда – наситена с емоции, в която децата играят, строят, пеят, рисуват, спортуват, танцуват, мечтаят;
                • Обучение и възпитание чрез игри;
                • Учител – партньор и приятел;
            • Развиване на творчески и художествени умения, на музикална и двигателна култура;
                • Здравословно хранене;
                • Медицински контрол;
                • Много приятели
        
  За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата детската градина предлага допълнителни педагогически услуги по желание на родителите:

  • Тенис;
  • Спортни танци.

   

КОНТАКТИ
ДГ „ Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили
адрес : 7150 гр. Две могили, обл. Русе, ул.”Пловдив” № 8,
сл.телефон : 08141 / 2782
Директор – Надежда Стоянова Ангелова
e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово към ДГ
адрес : 7160 с. Кацелово, обл. Русе, ул.”Освобождение” № 5,
сл.телефон 08149 / 2221
 Станете наши приятели във Facebook:
www.facebook.com/CdgSvsvKirilIMetodijgrDveMogili?ref=hl


Фотоалбум

Детско творчество

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.