Община Две могили

+ - =

Декларации на служители по ЗПУКИ

Красимира Николаева Русинова

Мариета Иванова Петрова

Наталия Цветанова Георгиева

Хюлия Илмиева Севдалиева

Марийка Минчева Андреева

Галина Иванова Кънчева

инж. Айлин Реджеб Юсеинова

Цветанка Василева Радушева

инж. Марин Рашков Маринов

Нейхан Рафет Назиф

Искра Венелинова Филипова

Росица Йорданова Димитрова

Сениха Арифова Тасим

Недка Генова Гецова

Галина Спасова Минчева

Юлиян Христов Калинов

Симеонка Димитрова Иванова

Невянка Рачева Димитрова

Петя Кънчева Енчева

Йоана Георгиева Димитрова

Веселина Росенова Куртева

Петя Антонова Христова

Гинка Василева Желева

Красимира Калинова Бодурова

Иваничка Коева Янкова

Ферихан Ниязиева Сюлейманова

Владимира Стоянова Владимирова

инж. Зейхан Адемов Зейнолов

инж. Петър Божинов Кръстев

Валентин Илиев Бодуров

Трифон Евгениев Трифонов

Димитранка Панайотова Христова

Йорданка Великова Тодоровa

Десислава Цанкова Цанева

Юлия Дамянова Колева

Сашка Игнатова Димитрова

Стела Ганчева Кунева

Миглена Русанова Димитрова

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.