Община Две могили

+ - =

Регистър на неправителствените организации, действащи на територията на Общината
Наименование на юридическото лице с нестопанска цел „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО”
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
Седалище и адрес на управление Гр. Две могили, бул. „България” №94
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Членове на управителния съвет:
1. Юлия Йорданова – председател
2. Велико Великов
3. Петър Динов
4. Цветелин Райков
5. Иван Ангелов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение № 56 от 29.04.2010г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МОГИЛИ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
Седалище и адрес на управление Гр. Две могли , бул. „България” №84
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Петър Петров
2. Стефан Стефанов
3. Марин Кънчев
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №276 на РОС,
фирмено дело № 2/2005г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА, БАДМИНТОН, ПЛУВАНЕ И ПЕТАНКА – ДВЕ МОГИЛИ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
Седалище и адрес на управление Гр. Две могли, ул. „Кирил и Методий”
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управителен съвет:
1. Юлия Йорданова
2. Стефка Райкова
3. Галина Йорданова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №181/16.10.2008г на РОС,
фирмено дело № 43 от 2008г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел „ЕКОНЮАНС”
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
Седалище и адрес на управление Гр. Две могли, ул. „Сакар планина” №13
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Мехмед Мехмедов
2. Айхан Мехмедова
3. Сезгин Мехмедова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №419/2007г на РОС,
фирмено дело №1331 от 2007г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ФУТБОЛЕН КЛУБ – ДВЕ МОГИЛИ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили, бул. „България” №84
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Ахмед Феим
2. Стефка Райкова
3. Огнян Георгиев
4. Веселин Манев
5. Йордан Йорданов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2543/.2005г на РОС,
фирмено дело № 795 от 2005г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ФУТБОЛЕН КЛУБ – ФИЛИП ТОТЮ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление гр. Две могили, ул. „Панайот Хитов” №2
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Михаил Макарав
2. Драгомир Дамянов
3. Иван Андреев
4. Георги Христов
5. Даниел Данчев
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1212/2004г на РОС,
фирмено дело №89 от 2000г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление гр. Две могили, УЛ „Стоян Терзиев” №4
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Марина Проданова
2. Мирослав Димитров
3. Игор Статев
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1538/.2005г на РОС,
фирмено дело №714 от 2003г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ НА БИЛКОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЧЕЛАРИ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление гр. Две могили, УЛ „Стоян Терзиев” №4
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Милчо Георгиев
2. Пламен Калинов
3. Игор Статев
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2169/.2002г на РОС,
фирмено дело №727 от 2002г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ОБЩО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ – ДВЕ МОГИЛИ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление гр. Две могили, УЛ „Черно море” №12
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Мария Михалкова
2. Игнат Кънев
3. Маргарита Димитрова
4. Володя Павлов
5. Иван Иванов
6. Павлин Павлов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2394/2003г на РОС,
фирмено дело №1095 от 2003г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - БАТИШНИЦА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление Село Батишница Ул.’Дунав” №32
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители;
1. Стефко Кожухаров
2. Салим Раиф
3. Милена Станчева
4. Марияна Тодорова
5. Илия Ангелов
6. Реджеб Адямов
7. Руждие Хасанова
8. Хълми Осман
9. СалимСалим
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1945/2001г на РОС,
фирмено дело №529 от 1999г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НЕЗАВИСИМО ЧАСТНО СДРУЖЕНИЕ – БАТИШНИЦА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление Село Батишница Ул.’Еделвайс” №11
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Донка Петрова
2. Нора Колева
3. Илияна Илиева
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2287/2001г на РОС,
фирмено дело №926 от 2001г
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ГОРЕН ДУНАВ
Организационна форма ФОНДАЦИЯ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
Седалище и адрес на управление с. Каран Върбовка, ул. „Паисий Хилендарски” №11
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Исмаил Келов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2106/2004г на РОС,
фирмено дело №1699 от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел УЧИЛИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ДВЕ МОГИЛИ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Галина Йорданова
2. Иван Вълков
3. Мариана Илиева
4. Рюкюш Раифова
5. Красимир Георгиев
6. Недялко Недялков
7. Милена Стоянова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2376/2006г на РОС,
фирмено дело №898 от 2000г
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Иванка Aтанасова
2. Красимира Бодурова
3. Даниела Христова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1662/2000г на РОС,
фирмено дело №437от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ ПО ДЖУДО –ФИЛИП ТОТЮ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел

Управители:

1. Стоян Стоянов
2. Милко Христов
3. Красимир Станчев
4. Бончо Николов
5. Владимир Кънев
6. Тихомир Трайчев

Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1974/2002г на РОС,
фирмено дело №1103от 1994г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Иван Иванов
2. Любен Филипов
3. Марияна Ангелова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2038/2002г на РОС, фирмено дело №1190от 1999г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СПОРТЕН КЛУБ ПО БАСКЕТБОЛ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Красимир Станчев
2. Владимир Кънев
3. Георги Маринов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1636/2000г на РОС,
фирмено дело №1104от 1994г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ – ФИЛИП ТОТЮ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Георги Маринов
2. Красимир Станчев
3. Христо Христов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2911/2002г на РОС,
фирмено дело №1931от 1993г
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление гр. Две могили
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Илия Илиев
2. Стефан Стефанов
3. Марко Митев
4. Боянка Радева
5. Ефтим Ефтимов
6. Володя Павлов
7. Надежда Райкова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1450/2004г на РОС,
фирмено дело №1163от 1997г
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Баниска
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Дончо Донев
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1133/2007г на РОС,
фирмено дело №1372от 2007г
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Баниска
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Димитър Христов
2. Велико Великов
3. Здравко Филипов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2527/2000г на РОС,
фирмено дело №720 от 2000г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Батишница
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Микерям Адям
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1040/2002г на РОС,
фирмено дело №1262 от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ФУТБОЛЕН КЛУБ МАЛЧИКА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Батишница
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Иван Иванов
2. Митю Денев
3. Георги Георгиев
4. Светлозар Маринов
5. Орхан Адилов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №4325/2000г на РОС,
фирмено дело №1319 от 1996г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Бъзовец
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Гинка Димитрова
2. Стоянка Иванова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №389/2005г на РОС,
фирмено дело №1389 от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Бъзовец
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Румен Калинов
2. Петър Маринов
3. Мариян Петков
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2023/2001г на РОС,
фирмено дело №1123 от 2000г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Каран Върбовка
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Иванка Цанева
2. Инна Енева
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1751/2000г на РОС,
фирмено дело №565 от 1998г
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СЕЛКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ХРИСТО БОТЕВ И ЦДГ СЛЪНЦЕ - КАЦЕЛОВО
Организационна форма CДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с.Кацелово
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Велико Великов
2. Иван Ангелов
3. Тодор Тодоров
4. Христо Христов
5. Николай Андреев
6. Стефанка Николаева
7. Дияна Генова
8. Мариянка Иванова
9. Инджихан Адем
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2389/2002г на РОС,
фирмено дело №1171от 1999г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ АГРО
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Кацелово
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Любчо Коев
2. Мехмед Мустафов
3. Георги Георгиев
4. Ганчо Георгиев
5. Здравко Билчев
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №178/2001г на РОС,
фирмено дело №4612от 1992г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА ЙИНКОВ ВАПЦАРОВ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Кацелово
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Емилия Тодорова
2. Иван Ангелов
3. Ганка Тодорва
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2418/2000г на РОС,
фирмено дело №1485от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЕЛСКО СЪБУЖДАНЕ
Организационна форма CДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с.Могилино
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Пенка Колева
2. Маргарита Петкова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №500/2006г на РОС,
фирмено дело №2179от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОЛОМЕЦ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Острица
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Христо Симеонов
2. Георги Енчев
3. Ивайло Йорданов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2046/2000г на РОС,
фирмено дело №17от 2000г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СПИ П. Р. СЛАВЕЙКОВ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Острица
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Руси Радков
2. Пенка Станева
3. Йордан Йорданов
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №3840/2000г на РОС,
фирмено дело №1003от 2000г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Острица
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Недка Минчева
2. Виолета Колева
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1863/2001г на РОС,
фирмено дело №1876от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел ЧИТАЛИЩЕ ЗОРА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Помен
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Нилгюл Азисова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №281/2004г на РОС,
фирмено дело №631 от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с. Чилнов
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Стефка Атанасова
2. Сийка Панайотова
3. Нуртен Хасанова
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №2415/2002г на РОС,
фирмено дело №1150от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


Наименование на юридическото лице с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Организационна форма СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Седалище и адрес на управление с.Широково
Имена и длъжности на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел Управители:
1. Марин Маринов
2. Еленка Недялкова
3. Калинка Минчева
Определението за осъществяване на дейност в обществена или частна полза Решение №1900/2002г на РОС,
фирмено дело №1438 от 1997г.
Преобразуване, прекратяване или заличаване на юридическото лице с нестопанска цел -


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.