Община Две могили

+ - =

Общински съветници


С П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2019 – 2023 година)


Снимка Име Представител на
1

ЮЛИАНА КЪНЧЕВА

ТОДОРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПП ГЕРБ
Родена на 20.02.1967 г.
Образование.: магистър – история и география
Месторабота: „ПГСС К.А.Тимирязев”
Адрес: гр. Две могили, ул. Струма № 6
Тел 0895567503
2
БИСЕР ЙОРДАНОВ
ЙОНЧЕВ
ПП СДС
Роден на 09.07.1967 г.
Образ.: Средно – механик
Месторабота: „ППК – Успех” с. Батишница
Адрес: с. Батишница, ул. Вит № 27
Тел 0887452934
3

АХМЕД НЕДРЕТ

АХМЕД

ПП ГЕРБ
Роден на 30.07.1990 г.
Образование.: Магистър инженер – телекомуникационни системи
Месторабота: „БИО Арома ЕООД” гр. Две могили
Адрес: гр. Две могили, ул. Христо Ботев № 33
Тел 0897869690
4

ДРАГОМИР ДАМЯНОВ

ДРАГАНОВ


Роден на

5

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ

ИВАНОВ

ПП ГЕРБ
Роден на 21.05.1986 г.
Образ.: Средно – земеделски техник
Месторабота:
Адрес: гр. Две могили, ул. Захари Стоянов № 13
Тел 0886136278
ПП ГЕРБ


6
Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 14.02.1957 г.
Средно образование

„Помен – 57” - ЕООД – Помен

7164 село Помен
ул. „В. Левски” № 20

телефон
0887 917 3690887 917 369
7
Мехмед Руждиев
МЕХМЕДОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 12.07.1973 г.
Висше образование

Център за спещна медицинска помощ


7150 град Две могили
ул. „Сакар Планина” №13телефон
0884 413027
8
Ивайло Пенев
ИВАНОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 24.11.1968 г.
Висше образование

ОДБХ - гр. Русе

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №2

телефон
0888 398071
9
Румен Манолов
МАРКОВ
Местна коалиция
"Единни за Община Две могили"
Роден на 08.04.1971 г.
Висше образование - агроном растителна защита

ЕТ "Илиана Тодорова - Ина"

7150 град Две могили
ул. „Васил Левски” №22


10

ЮСЕИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ

ПП ДПС
Роден на 25.06.1976 г.
Образ.: Магистър – Управление на Общини
Месторабота: Управител „Кристал А и М” ЕООД
Адрес: гр. Две могили, ул. Назъм Хикмет № 25
Тел 0897968902
11
СОНЯ ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА – НЕЧЕВА ПП БСП
Роден на 22.03.1974 г.
Образ.: магистър – зооинженер
Месторабота: „ЕТ – Соня Петрова”
Адрес: гр. Две могили, ул. Христо Ботев № 1
Тел 0887427313
12
Галя Миткова
ДОДЕВА
ПП ГЕРБ
Родена на 16.01.1979 г
Висше образование

НЧ Светлина - 1927 с. Чилнов

с. Чилнов
ул. „Г. Димитров” №5

телефон
0885 534559
13
Христина Димитрова
ЕФТИМОВА
Политическа партия
"ГЕРБ"
Родена на 27.02.1963 г.

Висше образование - магистър по икономика
СА "Д.А. Ценов" - гр.Свищов


ЕТ "Ефтимови - Христина Ефтимова"

7150 град Две могили
ул. „Вит” №3

телефон
0885 937126 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.