Община Две могили

+ - =

Общински съветници


С П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2015 – 2019 година)


Снимка Име Представител на
1
Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 12.10.1964 г.
Средно образование

ЕТ „Хари – 90”
село Бъзовец

7168 село Бъзовец
ул. „В. Левски” №1

телефон
0887 389 722, 0887 389 722
2
Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ
Местна коалиция
"Единни за Община Две могили"
Роден на 12.12.1962 г.
Висше образование
Адвокатска колегия –
Русе

7150 град Две могили
ул. „Струма” №7

телефон
0886 135 976
3
Велко Иванов
ИВАНОВ
Местна коалиция
"Единни за Община Две могили"
Роден на 11.07.1960 г.

Средно образование

ПК "Надежда" - Председател

7160 село Кацелово
ул. „Филип Тотю” №1

телефон
0889 528861

4
Георги Валентинов
ГЕОРГИЕВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 02.12.1976 г.

Висше образование

ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД - Русе

7150 град Две могили
ул. „Райна Княгиня” №1


телефон
0897 423100

5
Димитър Петров
ДИМИТРОВ

Алтернатива на статуквото - ПП АБВ,

к-я Народен съюз,

Партия ЗС А. Стамболийски
Роден на 07.10.1966 г.

Висше образование село Могилино
ул. „Ангел Кънчев” №2
 

телефон
0889 377151


6
Мехмед Селманов
ЧОЛАКОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 14.02.1957 г.
Средно образование

„Помен – 57” - ЕООД – Помен

7164 село Помен
ул. „В. Левски” № 20

телефон
0887 917 3690887 917 369
7
Мехмед Руждиев
МЕХМЕДОВ
Политическа партия
"Движение за права и свободи"
Роден на 12.07.1973 г.
Висше образование

Център за спещна медицинска помощ


7150 град Две могили
ул. „Сакар Планина” №13телефон
0884 413027
8
Ивайло Пенев
ИВАНОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 24.11.1968 г.
Висше образование

ОДБХ - гр. Русе

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №2

телефон
0888 398071
9
Румен Манолов
МАРКОВ
Местна коалиция
"Единни за Община Две могили"
Роден на 08.04.1971 г.
Висше образование - агроном растителна защита

ЕТ "Илиана Тодорова - Ина"

7150 град Две могили
ул. „Васил Левски” №22


10

Румен Стефанов
ДРАКОВ

Алтернатива на статуквото - ПП АБВ,

к-я Народен съюз,

Партия ЗС А. Стамболийски

Роден на 02.11.1964 г.

основно


7150 град Две могили
ул. „Бузлуджа” № 8

телефон
0885 008711

11
Светлозар Милчев
ДОНЕВ
Политическа партия
"ГЕРБ"
Роден на 09.05.1966 г.
Висше образование

ПГСС К.А.Тимирязев – Две могили

7150 град Две могили
ул. „Стара планина” №1

телефон
0878 121 172
12
Севгюл Садулова
ЮМЕРОВА
Политическа партия
"Нова алтернатива"
Родена на
Висше образование

 

7150 град Две могили
ул. „Генерал Гурко” №31

телефон
0888 962579
13
Стефан Димитров
СТЕФАНОВ
Политическа партия
"Българска социалистическа партия"
Роден на 28.03.1957 г.
Висше образование7150 град Две могили
Бул. „България” №69

телефон
0887 299448
14
Николай Христов
ХРИСТОВ
Движение 21
Роден на 17.11.1960 г.
Висше образование7150 град Две могили
ул. „Баба Тонка” №11

телефон
0889 170300
15
Галя Миткова
ДОДЕВА
Политическа партия
"Нова алтернатива"
Родена на 16.01.1979 г
Висше образование

НЧ Светлина - 1927 с. Чилнов

с. Чилнов
ул. „Г. Димитров” №5

телефон
0885 534559
16
Христина Димитрова
ЕФТИМОВА
Политическа партия
"ГЕРБ"
Родена на 27.02.1963 г.

Висше образование - магистър по икономика
СА "Д.А. Ценов" - гр.Свищов


ЕТ "Ефтимови - Христина Ефтимова"

7150 град Две могили
ул. „Вит” №3

телефон
0885 937126

17
Светлана Йорданова
ЦВЕТАНОВА
Политическа партия
"Нова алтернатива"
Родена на 19.11.1967 г

Висше образование


СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" град Две могили

7150 град Две могили
ул. „Дружба” №82

телефон
0997 113211


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.