Община Две могили

+ - =

Общинска служба "Земеделие" град Борово - офис град Две могили

     Общинска служба „Земеделие” офис гр. Две могили е правоприемник на бившата общинска поземлена комисия, създадена за провеждане на аграрната реформа. Административно тя се числи към Областна дирекция „Земеделие” гр. Русе. Осъществява връзката между земеделски производители, кооперации, арендатори и др.

     Службата се помещава на адрес : 7150 гр. Две могили, бул. България №93, ОСЗ

     Работно време: от понеделник до петък: 9,00 - 12,30 ; 13,00 - 17,30

Длъжност Име и фамилия Служебен телефон е-mail
Главен експерт
Бейтула Бейтула
0882016791 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Младши експерт
Зейнел Зейнелов
0887816800

Главен специалист Светла Георгиева 0887816800
Главен специалист Ангел Тодоров Ангелов 0887816800
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.