Община Две могили

+ - =

Автобусен превоз

Актуално към 02.09.2021

МаршрутЧас
Две могили-РусеЧас на тръгване от гр. Две могили 08:00 часа и 14:20 часа. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.
Русе - Две могилиЧас на тръгване на Автогара Русе 11:00 и 16:00 часа. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.

Две могили-Пепелина

Две могили-Батишница-Бъзовец Чилнов-Широково-Пепелина

Час на тръгване от гр. Две могили 16:50 ч. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.

Две могили-Помен

Две могили-Батишница-Бъзовец-Чилнов-Баниска-Могилино-Помен


Час на тръгване от с. Помен – 07:01 ч.Час на тръгване от гр. Две могили 05:45. Изпълнява се целогодишно, всеки ден.

Две могили-Баниска

Две могили-Батишница-Бъзовец-Чилнов-помен-Баниска

Час на тръгване от Две могили – 14:00 часа. Изпълнява се сезонно от 15.09-30.06

Две могили-Батин

Две могили-Обретеник-Е. Йосиф-Г. Абланово-Батин

Час на тръгване от Две могили 05:35 и 14:00 ч. Час на тръгване от с. Батин 06:30 и 15:00 часа. Изпълнява се сезонно от 15.09-30.06.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.