Община Две могили

+ - =

Автобусен превоз

     В Общината функционира транспортна схема с добра ефективност и координация с железопътния транспорт. Чрез дейността на автогарата се координират всички автобусни линии, осигуряващи връзка с областния град, а чрез ЖП-гарата – направленията Русе-Горна Оряховица и Русе-София. Жителите на Общината могат да разчитат на услугите на три фирми-превозвачи. Едната фирма е ЕТ „Евгений Николаев”, със седалище в гр. Две могили и изпълнвява общинската таранспортна схема от квотата на Община Две могили. Другите две транспортни фирми са „ИСКРА-98” ООД и „ИСКРА ГРУП” ООД, със седалище гр. Русе и изпълняват автобусните линии от квотата на Община Русе. Трите фирми ежедневно изпълняват по седем курса от гр. Русе към гр. Две могили и селата на нашата Община. Обратните курсове за населението към областния град също са седем. Курсовете са разписани така, че да обхващат както ранните сутрешни часове, така и вечерните.

   Ежедневно се правят седем курса от гр. Русе към гр. Две могили и селата, като:

 • Русе - Две могили - Могилино с час на тръгване 8.00 часа
 • Русе - Две могили - Могилино с час на тръгване 11.00 часа
 • Русе - Две могили - Кацелово с час на тръгване 12.30 часа
 • Русе - Две могили - Могилино с час на тръгване 13.00 часа
 • Русе - Две могили - Кацелово с час на тръгване 16.00 часа
 • Русе - Две могили - Баниска с час на тръгване 17.30 часа
 • Русе - Две могили - Кацелово с час на тръгване 18.00 часа

   Курсовете от селата и гр. Две могили към гр. Русе са също седем:

 • Баниска - Две могили - Русе с час на тръгване 6.50 часа
 • Могилино - Две могили - Русе с час на тръгване 8.00 часа
 • Кацелово - Две могили - Русе с час на тръгване 8.30 часа
 • Могилино - Две могили - Русе с час на тръгване 11.00 часа
 • Могилино - Две могили - Русе с час на тръгване 14.20 часа
 • Могилино - Две могили - Русе с час на тръгване 16.00 часа
 • Кацелово - Две могили - Русе с час на тръгване 16.30 часа

     Учениците от населените места, където са закрити училищата се извозват до СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Две могили и ОУ "Христо Ботев" с. Баниска с автобуси, предоставени от Министерството на образованието, младежта и науката. Автобусите са 6 (шест) и са както следва:

 • автобус „ОТОЙОЛ Е 27.14”, с рег. № Р 7647 РК;
 • автобус „ОТОЙОЛ Е 27.14”, с рег. № СА 1702 НТ;
 • автобус „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ”, с рег. № Р 7648 РК;
 • автобус „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ”, с рег. № Р 7650 РК;
 • автобус „ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ”, с рег. № Р 1557 АК;
 • автобус „ХЮНДАЙ КАУНТИ”, с рег. № Р 7644 РК.

     Децата, посещаващи детските градини също се извозват с транспорт, осигурен от общината.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.