Община Две могили

+ - =

Решения 2015

Заседание № 49 - 30.01.2015

Заседание № 50 - 17.02.2015

Заседание № 51 - 27.03.2015

Заседание № 52 - 30.04.2015

Заседание № 53 - 29.05.2015

Заседание № 54 - 26.06.2015

Заседание № 55 - 31.07.2015

Заседание № 56 - 21.08.2015

Заседание № 57 - 29.09.2015

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.