Община Две могили

+ - =

Избор на изпълнител за организация на обучени по проект "Общинска администрация Две могили - в услуга на гражданите"
06 Октомври 2014Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9034423.

Документите за участие може да изтеглите от тук. 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.