Община Две могили

+ - =

Избор на изпълнител за организация на обучени по проект "Общинска администрация Две могили - в услуга на гражданите"
Monday, 06 October 2014 12:40
There are no translations available.Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9034423.

Документите за участие може да изтеглите от тук. 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.